Yurtdışı Borçlanma Tarihçesi

1950’li yıllarda ülkemizden batı Avrupa ülkelerine iş gücü akımının artmasına rağmen bu hızlı gelişmeye karşı hiçbir kesim hazırlıklı olmadığı gibi gerekli önlemler de alınmamıştı. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise yasal bazı tedbirlerin alındığını, Türk işçisi çalıştıran ülkelerle peyderpey işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin akdedildiğini görüyoruz.

01.6.1961 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-İngiltere ve 01.11.1965 tarihinde yürürlüğe giren Türk-Alman sosyal güvenlik sözleşmelerine rağmen, Kurum bünyesinde bu görevi yürütecek bir birim kurulmamıştı.

Sözleşmelerden doğan işlemlerin belli bölümleri Genel Sekreterlik bünyesinde, “Dış Münasebetler Bürosu’na devredilmiştir.

Genel Sekreterlik bünyesindeki Dış Münasebetler Bürosu’nun adı “Dış Münasebetler Müdürlüğü “ne çevrilerek,

Dış Münasebetler Servislerinin kurulması, Dış Münasebetler Servislerine kadro verilmesi temin edilmiştir.

Ünitenin adı, verdiği hizmetler dikkate alınarak “Yurtdışı İşçi Sorunları Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı (mükerrer) 665 sayılı KHK ile merkez teşkilatında düzenleme yapılmış, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü kaldırılarak Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 11.11.2011 tarihli ve 2011/309 sayılı kararı ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Yandex.Metrica